top of page

מילים מילים ואת משמעותן

למילים יש כוח חיבור גדול מאוד, כוח ליצור ו...כוח לעצור ולהמית תהליכים.

בעיקר למילים בהן אנו משתמשים כאשר אנו מדברים על עצמנו,

המילים יוצרות תודעה.

המילים לכאורה רק מתארות את תחושתנו, אך בפועל הן קובעות את הרגשתנו.

היו ערים למה שיוצא לכם מהפה, אמרו מילים משמחות, מקדמות ולא כאלו שעוצרות אתכן או את הזולת אך היו קשובים גם לשפה הלא מילולית שלכם, שפת הגוף המשקפת גם היא את חווית החיים שלכם, גם הגוף הוא הולוגרמה של המציאות הפנימית שלכם.

היו ערים גם לשפתו הרחבה של האחר.

היום, כאשר אני מנחה אנשים, אני ער הרבה יותר לעובדה שמה שמחבר בין בני אדם הוא הרבה יותר מסך המילים שנאמרות. כול אחד משתמש במילים שונות לאותה כוונה, או מעניק פירוש שונה לחלוטין לאותן מילים,

וכך גם ללא מילים . כוח המילים כביר, אך גם השפה הלא מילולית הינה עצומה בהיקפה. יצירת חיבור לאדם, יצירת קשר אותנטי ומכנה משותף של ממש כוללת - הקשבה, מילים נכונות, נשימה נינוחה, רגש מדויק, טון מדוד,קצב נכון, מרחב מתאים .... כל אלה ועוד יוצרים חיבור גדול לאין ערוך ממה שניתן לשער. מרחב חדש ועצום של אפשרויות עבור המטופל.

אבל קשר שכזה, הקשבה כזו , צריך לתרגל גם בין חברים, בזוגיות, זה נכון גם בין מורים לתלמידים, אפילו בשיווק ומכירות. זה פשוט מביא להצלחה משמחת מאוד.

להיות נכון בהקשר הזה, זה עניין של הכרה, החלטה ורתימה של סט כלים מדויק ונוח לשימוש שיכול למקם אתכם בקרבה גדולה מאוד למי שתבחרו.

קבלו מתנה נפלאה, את הידיעה שאתם יכולים להוביל את עצמכם בבטחה ובצורה נעימה ומדויקת למקום שאתם מכוונים אליו.

מנו לוי

מאמין אישי

#בלוגמתקיןהחלומות

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page