top of page

אני רוחש חיבה מיוחדת לעתיד ומטפח שם קשרים

אחרי הכול , שם אנחנו הולכים לבלות את שארית חיינו!!

אז לכל מי שמעוניין לערוך הכנות למחר הפרטי שלו-

להלן הטכניקה הראשונה :

להושיט אל העתיד יד פרושה ולא אגרוף קמוץ, זה אולי פשוט מדי

אבל זה ממש עוזר- לבוא פתוח למה שיבוא.

ובמקביל חשוב על היום הזה, כי מה שתעשה היום ישפיע על המחר שלך.

אז זה הזמן לקחת רגע לדמיין את המחר, לראות בפרטים מה ישמח אותך

.מה בתמונת המחר מעורר ומרגש אותך, מה יגרום לך ולסובבים אותך הנאה וסיפוק

ואז חזור וחפש מה עליך לעשות בהווה, עבור העתיד שלך, כי רק ברגע הזה יש כוח אמיתי, אפשרות לבצע פעולה ומעשה, דברים ממשיים שיביאו לעתיד רצוי.

המחר ולעשות מעשים שישפיעו עליו

אני משוכנע שזה יפתיע אתכם לגלות איך הטכניקה מקדמת את הפעולה ומעצימה את הרגש, איך רתימת תת המודע לשירות הרצונות שלכם, מייתרת את ההרגל

לעשות מאמצים גדולים, לגייס כוח רצון ומשמעת עצמית על מנת שזה יצליח.

יותר מזה, תוכלו להשתמש בכלים לצרכים שלכם וגם להציע אותם לאחרים...

תענוג.

מנו לוי

מאמין אישי

#בלוגמתקיןהחלומות

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page