top of page

התמחויות

עמנואל- כלים ייחודיים לחיים טובים

טיפול אימון והנחיית NLP

תהליכים מדיטטיביים ודמיון מונחה ליצירת עתיד

כל מדיטצייה עשוייה להיות דרך טובה במיוחד להסרת מתחים והשגת שלווה פיסית ונפשית. בתהליכים של מדיטציית הדימיון המונחה אנו מכוונים לרתימת תת המודע ברמה עמוקה המאפשרת הפקת תוצאות רצויות, בהקשר רצוי

ובהשקעת מאמץ קטן יחסית.

הדיאלוג עם תת המודע נדרש כדי להצליח ליצור שינוי  הכרה ועמדות,

שיובילו להצלחה וקידום יעדים אישיים,בריאות גופנית ונפשית, 

צמיחה והתפתחות בכל תחום רצוי וכו.

מעבר לתחושה הנפלאה של מדיטציה מוכוונת מטרה והשקטת המערכות, 

במעבר למצב של גלי אלפא ותטא- מתאפשרת קבלת מידע חדש בתת המודע,

הטמעה ושינוי של התנהגויות, גישה ואמונות חדשות ויעילות יותר בהתייחסות האדם לעצמו, לסובב אותו ולאפשרויות הקיימות עבורו.

במדיטציות מיוחדות אלו, אין לעשות או להרגיש דבר, וכל תחושה או מחשבה היא מצוינת ומתאימה.

בעזרת תהליך הדמיון המונחה, האדם בוחר את הדרך המתאימה עבורו להירגע, לפרוש כנפיים ולבקר בעתיד הרצוי לו. 

התוצאה- חוויה עמוקה של מימוש והצלחה ,עוררות רבה של הדמיון,

והמשגה של המציאות הרצויה.

מעגלי המדיטצייה מתקיימים במדיטיציה מונחית ליחיד, 

מדיטצייה ייחודית משותפת לזוגות ומדיטציית המעגל הרחב לקבוצות.

 

bottom of page