top of page

התמחויות

עמנואל- כלים ייחודיים לחיים טובים

טיפול אימון והנחיית NLP

אימון בגישת הפסיכולוגיה החיובית.

 

באימון זה אנו ממוקדים בפן הבריא והחיובי של האדם ולא במה שלקוי וטעון שיפור.

הנחת הבסיס היא שעיסוק ביש, בחיובי, בחזקותיו של האדם ובהעצמתם– מהווה גשר יציב ומהיר יותר לחוויה של אושר אשר חומרי הגלם שלו הינם רגשות חיוביים.

אחת ההגדרות של אימון זה הינה- חיסון פסיכולוגי!

הפעילות מכוונת את המונחה למצב של  "זרימה"  עם רגשות חיוביים ועיסוק בתחושות של הנאה וסיפוק.

הגישה מאתגרת את השאלה -מדוע אנו מנסים לשפר את החולשות שלנו במקום למקד את מאמצינו בלהשיג יותר בזכות היתרונות שלנו?

מטרת האימון לזהות מהן יכולותיו ועוצמותיו של האדם, מהו הפוטנציאל שלו

ומשם לטפח אותם באופן שיאפשרו לו לצמוח ולתפקד בצורה מיטבית.

 

*****

הפעילות האימונית קושרת בין הערכים של האדם והרווחה הנפשית שלו,

בין בריאות פיסית ונינוחות רגשית, מדגישה את יכולת חופש הבחירה באושר,

מעודדת ציפייה לעתיד אופטימי וחיובי ויכולת לגבש משמעות ומטרה בהקשרי חיים שונים.

התהליך מתבצע בשיחות פרונטליות ואורכו בדרך כלל כ 10-15 מפגשים.

 

 

 

bottom of page