top of page

התמחויות

עמנואל- כלים ייחודיים לחיים טובים

טיפול אימון והנחיית NLP

מונודרמה- ממילה למעשה.

 

 

מונודרמה- דרמת היחיד.

 

עד כמה אתם אחראיים לסיפור החיים שלכם?

מה רמת המעורבות הישירה שלכם במה שקורה לכם?

באיזה מילים אתם משתמשים כדי לספר על החלום שלכם?

עשיית שימוש במילה, בסיפור חיים, לצורך יצירת שינוי.

בחינת הזהות שלי, רצונותיי ומטרותיי, הישות הזוגית או מקומי בקבוצה,

באמצעות מילה ההופכת למעשה לתודעה.

מהי המילה הרווחת ביותר בשפה שלי?

מה המילה הזו מחליטה עלי, מה היא מקבעת?

עד כמה המילים מעכבות אותי ובאיזה מילים אינני עושה שימוש?

לקיחת אחריות על מילים

"איזה משל מספר אותי יותר מכל המילים שיכולתי לבחור בעצמי...?"

                                      ♥♥♥♥♥♥  

אני אוחז בידיי את ספר חיי, פותח אותו בעמוד כלשהו.

מתעכב ובוחן לרגע, מי היה עד כה הכותב הראשי של חיי,

האם אני כיוונתי את העלילה, לחשתי על אוזני גיבוריה,

האם  הסיפור עד כה, הוא סיפור טוב, משמח, האם עט בידי, בשליטתי?

אני תוהה איך ייראה עתידי, לכשאבחר מילים חדשות. 

                                     ♥♥♥♥♥♥  

"אינני רוצה להמשיך את הסיפור הקיים כפי שהוא,

אני רוצה לכתוב פרק חדש לגמרי, במקום אחר,

כזה שיכבד אותי ויקדם את מה שהייתי רוצה.

אני בוחנת, מה מבין הפרקים הקודמים הייתי רוצה לשמור?

עוצמת את עיניי ומזמנת מילים נעימות וממורקות לדף הבא"

                                                                  נעמה.

                                     ♥♥♥♥♥♥ 

הסיפור, המחזה , הטקסט הזה הוא מעין חזרה,

זו אינה ההצגה ממש, כפי שכתב רופא המילים יהודה עמיחי,

כל סיפור חייך עד כה, זאת אפשרות ולא יותר מזה.

ועל כן מותר לך להחליט, לבחור בז'אנר אחר,

לגוון את טקסט חייך,

מותר לעצור, לנוח ולחשוב, לזמן גיבורים חדשים,

להוסיף אביזרים ותאורה,

לשנות את הפרקים, המילים, כאוות נפשנו...

זו אינה פריבילגיה, זו חובתנו בחזרות הללו,

לקחת אחריות על הצגת חיינו.

אחריות גובלת במעשה.

"ממילה למעשה" מחייבת אחריות ושימוש בכלים מעשיים

שייאפשרו את הדפסת הפרק, הספר הבא.

פרקטיקה בכתיבה, טיוטות לשימוש חוזר...

יחד נרכב על גב המילים אל הארץ המובטחת.

 

מונודרמה, ממילה למעשה - הנחיית יחיד

וכן הנחייה קבוצתית.

הודעה על פתיחת קבוצה-תישלח בקרוב.

bottom of page